Izjava o varovanju osebnih podatkov

Podjetje KONZORCIJ PREDSTRUGE d.o.o., ki upravlja spletno trgovino Ekoteh (https://www.ekomiska.net/), se pri svojem poslovanju zavzema za korektno uporabo osebnih podatkov. V skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov je podjetje zavezano k varovanju osebnih podatkov uporabnikov spletne trgovine.

Podjetje KONZORCIJ PREDSTRUGE d.o.o. za potrebe poslovanja spletne trgovine Eko Miška (www.ekomiska.net) zbira naslednje podatke uporabnikov:

ime in priimek
naslov in kraj bivanja
naslov za pošiljanje naročenega blaga
naslov elektronske pošte (uporabniško ime)
geslo v enkriptirani (šifrirani obliki)
ostale podatke, ki jih uporabnik vnese pri registraciji v spletno trgovino
Za točnost vnešenih podatkov, ki jih je uporabnik navedel pri registraciji v spletno trgovino na odgovarjamo.

Za potrebe varnosti se izbirajo tudi IP naslovi uporabnikov, ki dostopajo in uporabljajo spletno trgovino Eko Miška (www.ekomiska.net)

Izjemno razkritje osebnih podatkov
Podatki, ki jih podjetje KONZORCIJ PREDSTRUGE d.o.o. zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če tako določa zakon o varovanju osebnih podatkov ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.